Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

základné informácie TIC

názov TIC: Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

zriaďovateľ / forma zriadenia TIC: Mesto Považská Bystrica

adresa: Centrum 16/21, 01701 Považská Bystrica

GPS severná šírka N: 49.1157828N

GPS východná dĺžka E: 18.4474594E

IČO: 31118127

telefón: +421 42 4326 545

mobil: +421 917450666

e-mail: Info.tikpb@px.sk

www stránky: www.pxcentrumpb.sk

samosprávny kraj: Trenčiansky kraj

počet návštevníkov v roku:

certifikáty a ocenenia

o meste, obci, prípadne regióne

V meste Považská Bystrica žije viac ako 41 000 obyvateľov, z toho takmer 8 000 v mestských častiach.Tie vznikli pripojením sa pôvodne samostatných obcí Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec k mestu Považská Bystrica. Obyvatelia užívajú viac ako 13 000 bytov, v meste je vybudovaných 80,6 km vodovodných sietí zásobujúcich vodou viac ako 38 000 obyvateľov, 68 km rozvodov plynu pre 12 000 obyvateľov, 42,6 km kanalizácií so 4 čistiarňami odpadových vôd, na ktoré je napojených 34 500 obyvateľov.
Pre potreby obyvateľstva slúži viac ako 60 predajní nepotravinového tovaru, 6 obchodných domov a nákupných stredísk, 40 zariadení pohostinského typu, 6 hotelov s kapacitou viac ako 500 miest a 2 autokempingy.
Považská Bystrica je sídlom mnohých orgánov štátnej správy, spoločenských organizácií, 7 bánk. V meste pôsobí viacero materských škôl, 10 základných škôl a osobitná internátna škola, 2 stredné odborné učilištia, gymnázium a 4 stredné odborné školy.
Územie mesta o rozlohe 89,49 km2 sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára krásnu prírodnú scenériu.
Vývoj zamestnanosti a štruktúru hospodárstva v meste a okrese po roku 1989 výrazne ovplyvnila likvidácia špeciálnej výroby a poľnohospodárskych družstiev. Utlmenie výroby v Považských strojárňach, ktoré do roku 1989 predstavovali dominantu v oblasti hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho rozvoja mesta a jeho výstavby, malo za následok obrazne povedané "prerušenie prívodu kyslíka pre organizmus, ktorý bol na neho roky odkázaný a zvyknutý".
Zrútenie sa gigantu Považských strojární podnietilo vznik najmä stredného a malého podnikateľského sektora, ktorý má prioritné postavenie v oblasti rozvoja mesta. Samotné Mesto Považská Bystrica vďaka svojej hospodárskej politike a koncepčnému prístupu k rozvoju mesta vytvára podmienky pre rozvoj trhu, sekundárnej hospodárskej sféry (oblasť služieb, turistického ruchu a i.) a sociálnym programom znižuje dopad určitých ekonomických opatrení a sprievodnych javov hospodárskej politiky štátu na svojich občanov.
Od 22. augusta 1999 má mesto Považská Bystrica družbu s malebným valašským mestom Rožnov pod Radhoštěm, ktoré je významným kultúrnym a najmä turistickým centrom ležiacim v srdci Beskýd a Vsetínskych vrchov.
V rokoch 2009 a 2010 uzavrelo mesto Považská Bystrica dohody o medzinárodnej spolupráci s ďalšími partnerskými mestami.
 otváracia doba

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
celoročne 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 zatvorené

poskytované služby TIC

čo predávame: mapy

náš predpredaj: áno

sprievodcovia / prehliadky:

ubytovanie (sprostredkovanie): len informácie o možnosti ubytovania

internet pre verejnosť (spoplatnený / NIE): nie

mestský spravodajca:

iné služby:

iné služby v TIC

programy / výlety po meste a okolí


propagačné materiály, suveníry
popis TIC

TIK poskytuje informácie návštevníkom Považskej Bystrice a okolí Považskej Bystrice – napr. o ubytovaní, cyklotrasách, o možnosti návštevy okolitých kultúrnych pamiatok, o možnosti využitia turistických chodníkov. V TIKu predávame suveníry zamerané na mesto Považská Bystrica – tričká, magnetky, flašky, keramika, šúpolky .... Sme nápomocní pri organizovaní všetkých kultúrnych akcií v Považskej Bystrici a okolí. Tiež poskytuje služby obyvateľstvu – ako predaj lístkov na kultúrne podujatia v meste, kina, v spolupráci s cestovnou kanceláriou poskytujeme predaj jednodňových zájazdov v rámci Slovenska, ale aj celej EÚ.
 počet zhliadnutí: 1415

Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.