Informačná kancelária mesta Levoča

Informačná kancelária mesta Levoča

OCHOTA, ÚSTRETOVOSŤ A ÚSMEV – to sú prednosti našich pracovníkov pri poskytovaní informácii o možnostiach trávenia voľného času a komplexnej turistickej ponuke mesta Levoča a blízkeho okolia.
Sme si vedomí, že významným faktorom, ktorý ovplyvňuje návštevnosť mesta a regiónu je dostatok informácii.
Naša profesia zahŕňa v sebe viacero rôznych povolaní, schopností a zručností. Vzhľadom k povahe našej činnosti, ide predovšetkým o prácu s informáciami a komunikáciou s návštevníkmi nášho mesta a verejnosťou vôbec. Ku našej komplexnej vybavenosti patrí znalosť cudzieho jazyka, flexibilita, dobrá orientácia v prostredí Internetu a tvorbe internetových stránok. Samozrejmosťou sú zemepisné vedomosti, hlavne miestneho prostredia. Ide o najvýznamnejšie turistické ciele našej oblasti, o turistické trasy a orientáciu sa v meste, vrátane možnosti ubytovania a stravovania. Ako dôležitý článok praktickej propagácie mesta, regiónu a Slovenska poskytujeme návštevníkom všetky potrebné informácie zdarma.

V časovom období 26. 9. 2006 – 31. 12. 2006, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007, 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008 spolupracovali pracovníčky Informačnej kancelária na tvorbe a realizácii Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu SR (NUTIS) www.slovakia.travel ako regionálne redaktorky za Prešovský samosprávny kraj.
V 1. ročníku celoslovenskej súťaže „Poznávacia trasa pre cestovný ruch v mojom meste / obci“, ktorú vyhlásilo Združenie historických miest a obcí Slovenska, pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, získalo mesto Levoča II. miesto.
Projekt s tromi okruhmi pod názvom Levoča pozýva, Levoča skvost Spiša a Príbehy historických pamiatok Levoče vypracovala Informačná kancelária mesta Levoča. Každý z okruhov obsahoval krátky popis dvanástich zastávok a mapu s vyznačením ich polohy. Jednotlivé zastávky dokumentovali súčasné a historické fotografie.

Bezplatné informácie v rámci mesta Levoča
• o kultúrnohistorických pamiatkach mesta, o ich prevádzkovej dobe a o cene vstupného
• o možnostiach kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia
• ubytovacích zariadeniach
• stravovacích zariadeniach
• firmách a službách
• geografii a histórii /základné informácie

V ponuke máme knižné publikácie s regionálnou tematikou. Požiadavky návštevníkov určite uspokojí i široká ponuka pohľadníc, magnetiek, máp a cestopisnej literatúry. Sme predajným miestom zberateľských turistických suvenírov – turistických známok a vizitiek.

Zo suvenírov uprednostňujeme ľudovoumelecké výrobky, prezentujúce Slovensko, región Spiš a Levoču. U nás nájdete výrobky z dreva, kovu, hliny, šúpolia či kože.


 


Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.