Informačná kancelária mesta Levoča

Informačná kancelária mesta Levoča

základné informácie TIC

názov TIC: Informačná kancelária mesta Levoča

zriaďovateľ / forma zriadenia TIC: Mesto Levoča

adresa: Námestie Majstra Pavla 58, 05401 Levoča

GPS severná šírka N: 49.02761N

GPS východná dĺžka E: 20.58932E

IČO: 00329321

telefón: +421 53 4513 763

mobil:

e-mail: ikle@levoca.sk

www stránky: www.ik.levoca.eu

samosprávny kraj: Prešovský kraj

počet návštevníkov v roku:

certifikáty a ocenenia

o meste, obci, prípadne regióne

Levoča - bývalá metropola starobylého Spiša sa radí vďaka svojej bohatej histórii a pozoruhodným architektonickým pamiatkam medzi turisticky najvyhľadávanejšie mestá na Slovensku. Často je skloňovaná v spojení so stredovekým talentovaným rezbárom Majstrom Pavlom. Mesto Levoča a Dielo Majstra Pavla z Levoče je od 27. júna 2009 zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pamiatková rezervácia (1950) chráni mnohé nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, pamiatkové objekty a predmety evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Levoča bola rodiskom, pôsobiskom či domovom mnohých významných postáv politického, cirkevného, spoločenského a kultúrneho života. Viaceré známe osobnosti tu študovali, iným jednoducho prirástla k srdcu alebo ju pri určitej príležitosti poctili svojou návštevou. K takýmto vzácnym udalostiam v histórii Levoče patrila Mariánska púť v roku 1995, konaná v prítomnosti pápeža Jána Pavla II. a pre Slovensko historicky významný V. summit prezidentov 11 stredoeurópskych krajín v roku 1998.
Mesto je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zrakovo hendikepovaných ľudí Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí.
Okrem kultúrnych pamiatok medzinárodného významu má Levoča i kvalitné a atraktívne prírodné podmienky pre pobytový turizmus i krátkodobú prímestskú rekreáciu v každom ročnom období. V rámci kongresovej turistiky sa mesto podieľa na organizovaní kongresov, seminárov, workshopov, firemných pracovných stretnutí a rôznych spoločenských podujatí. Levoča je zastávkou tematickej kultúrno-poznávacej trasy Gotická cesta, kultúrnej turistickej cesty Magna Via, európskej Cesty sv. Jakuba a Stredoeurópskej mariánskej cesty. Významnou udalosťou je Mariánska púť, či iné púte počas roka, ktorých sa každoročne zúčastňuje veľký počet pútnikov.
K zvýšenej návštevnosti Levoče prispieva aj blízkosť stredísk cestovného ruchu medzinárodného významu, ako sú Vysoké Tatry a Slovenský raj a mimoriadna kumulácia historických a prírodných pamiatok celej oblasti Stredného Spiša.
 otváracia doba

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1. 5. - 30. 9. 9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
1. 10. - 30. 4. 8:30 - 12:00
12:30 - 16:30
8:30 - 12:00
12:30 - 16:30
8:30 - 12:00
12:30 - 16:30
8:30 - 12:00
12:30 - 16:30
8:30 - 12:00
12:30 - 16:30
zatvorené zatvorené

poskytované služby TIC

čo predávame: predaj turistického sortimentu (mapy, suveníry, bedekre....)

náš predpredaj: áno

sprievodcovia / prehliadky: áno, vyhliadka z veže Baziliky minor sv. Jakuba

ubytovanie (sprostredkovanie):

internet pre verejnosť (spoplatnený / NIE): áno / nespoplatnený

mestský spravodajca:

iné služby: požičovňa bicyklov

iné služby v TIC

bezplatné základné informácie o regióne Spišpopis TIC

OCHOTA, ÚSTRETOVOSŤ A ÚSMEV – to sú prednosti našich pracovníkov pri poskytovaní informácii o možnostiach trávenia voľného času a komplexnej turistickej ponuke mesta Levoča a blízkeho okolia.
Sme si vedomí, že významným faktorom, ktorý ovplyvňuje návštevnosť mesta a regiónu je dostatok informácii.
Naša profesia zahŕňa v sebe viacero rôznych povolaní, schopností a zručností. Vzhľadom k povahe našej činnosti, ide predovšetkým o prácu s informáciami a komunikáciou s návštevníkmi nášho mesta a verejnosťou vôbec. Ku našej komplexnej vybavenosti patrí znalosť cudzieho jazyka, flexibilita, dobrá orientácia v prostredí Internetu a tvorbe internetových stránok. Samozrejmosťou sú zemepisné vedomosti, hlavne miestneho prostredia. Ide o najvýznamnejšie turistické ciele našej oblasti, o turistické trasy a orientáciu sa v meste, vrátane možnosti ubytovania a stravovania. Ako dôležitý článok praktickej propagácie mesta, regiónu a Slovenska poskytujeme návštevníkom všetky potrebné informácie zdarma.

V časovom období 26. 9. 2006 – 31. 12. 2006, 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007, 1. 9. 2008 – 31. 12. 2008 spolupracovali pracovníčky Informačnej kancelária na tvorbe a realizácii Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu SR (NUTIS) www.slovakia.travel ako regionálne redaktorky za Prešovský samosprávny kraj.
V 1. ročníku celoslovenskej súťaže „Poznávacia trasa pre cestovný ruch v mojom meste / obci“, ktorú vyhlásilo Združenie historických miest a obcí Slovenska, pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, získalo mesto Levoča II. miesto.
Projekt s tromi okruhmi pod názvom Levoča pozýva, Levoča skvost Spiša a Príbehy historických pamiatok Levoče vypracovala Informačná kancelária mesta Levoča. Každý z okruhov obsahoval krátky popis dvanástich zastávok a mapu s vyznačením ich polohy. Jednotlivé zastávky dokumentovali súčasné a historické fotografie.

Bezplatné informácie v rámci mesta Levoča
• o kultúrnohistorických pamiatkach mesta, o ich prevádzkovej dobe a o cene vstupného
• o možnostiach kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia
• ubytovacích zariadeniach
• stravovacích zariadeniach
• firmách a službách
• geografii a histórii /základné informácie

V ponuke máme knižné publikácie s regionálnou tematikou. Požiadavky návštevníkov určite uspokojí i široká ponuka pohľadníc, magnetiek, máp a cestopisnej literatúry. Sme predajným miestom zberateľských turistických suvenírov – turistických známok a vizitiek.

Zo suvenírov uprednostňujeme ľudovoumelecké výrobky, prezentujúce Slovensko, región Spiš a Levoču. U nás nájdete výrobky z dreva, kovu, hliny, šúpolia či kože.


 počet zhliadnutí: 1441


Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.