Česko-slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny Dohňany

Česko-slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny Dohňany

Názov informačného centra napovedá, že je skôr regionálneho charakteru. Keďže však územie Púchovskej doliny priamo susedí s Českou republikou, presahuje okruh činnosti i za hranice Slovenska. Jeho úlohou je poskytovať komplexné informácie o obciach Združenia obcí Púchovskej doliny a Hornolidečska, informácie z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Náplňou práce je organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v regióne, poskytovanie informácií pri tvorbe informačných brožúr, letákov, plagátov a samozrejme ich distribúcia návštevníkom. V obciach Púchovskej doliny je zavedený televízny káblový rozvod, ktorého súčasťou je tzv. „Infokanál Púchovskej doliny“, s priestorom na zverejňovanie úradných oznamov, pozvánok na podujatia, inzerciu a pod. Dáta sú aktualizované našim zamestnancom.


Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.