Magna Via  Přidat aktualitu

20.02.2020 | 20:37
Magna Via

Levoča bola v minulosti jednou zo zastávok veľkej kráľovsko-cisárskej poštovej cestyMagna Via, ktorá začala písať svoje dejiny v roku 1526. Vojská tureckého sultána Solimana totiž pretrhli, po obsadení južných oblastí Rakúsko – uhorskej monarchie a následnej bitke pri Moháči v tomto istom roku, spojenie medzi Viedňou a stredoslovenskými banskými mestami i územím vo východnej časti krajiny. Panovník Ferdinand I. vydal rozkaz k vybudovaniu nového bezpečného poštového a dopravného spojenia. Výstavbu trasy zrealizoval Matej Taxis. V roku 1550 dobudoval k štyrom doterajším tratiam jednu z najdlhších poštových a dopravných tepien, ktorá mala 56 poštových staníc. Viedla z Viedne cez Bratislavu, Trnavu, Hlohovec, Topoľčany, Prievidzu, Ružomberok, Lučivnú, Levoču, Prešov, Michalovce do Sobraniec a ďalej do Mukačeva, Debrecínu a do Hermannstadtu. Merala 1 000 km a približne 520 km viedlo cez terajšie územie Slovenska.

Po tejto ceste prevážala pošta v prvom rade cestujúcich. Prevažnú časť z nich tvorila  šľachta so svojim sprievodom. V prípade, že boli voľné miesta, zviezli dostavníky aj obchodníkov. Začiatkom 18. storočia zriadili v Spišskom Podhradí Správu pôšt Horného Uhorska. V 18. storočí sa Magna Via vetvila aj do iných, hospodársky sa rozvíjajúcich regiónov. Budovali sa nové poštové prepriahacie stanice. Obvodový múr a brána jednej z prepriahacích staníc sa zachovali v obci Klčov (okres Levoča). Stanica poskytovala pasažierom všetok potrebný servis. Mohli sa tu občerstviť, odpočinúť si aj prespať. Súčasťou ubytovacích a stravovacích objektov boli hospodárske budovy pre ustajnenie koní. Poštovú stanicu spravoval poštmajster (magister postae), ktorému podliehali kočiši (postilioni) poštových dostavníkov (diligencií), pôvodne jazdci (kuriéri). Svoj príchod oznamovali trúbkou – dodnes symbol pošty.

V bývalých zastávkach, na území terajšieho Slovenska, sa nachádzajú vďaku združeniu Magna Via žulové dlaždice s emblémom Magna Via.

ik.levoca.eu
Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.