Asociácia informačných centier Slovenska (AICES)

12.06.2019 | 09:13
Asociácia informačných centier Slovenska (AICES)

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je profesijné občianske združenie v oblasti turistických informačných centier. Hlavnou úlohou AICES je reprezentovať svoje členské informačné centrá a usmerňovať ich aktivity. Ďalej sa snaží o zvyšovanie ich odbornej úrovne prostredníctvom svojich tútorov, ktorí sú k dispozícii pre jednotlivé informačné centrá. Okrem toho organizuje pravidelné stretnutia pre svojich členov, kde si jendotlivé TIC môžu vymieňať skúsenosti, prediskutovať otázky každodenného fungovania a témy, ktoré priamo, ale aj nepriamo ovplyvňujú ich vývoj do budúcna.

AICES ako zastrešujúca organizácia reprezentuje svojich členov aj voči svojim partnerom a vládnym inštitúciám na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a vyjednáva v ich prospech. Vo vzťahu k širokej verejnosti propaguje svojich členov prostredníctvom svojej web stránky, sociálnych médií ako aj formou printových propagačných materiálov.

AICES v spolupráci s vydavateľstvom Kam po Česku a s webovým portálom www.kamposlovensku.sk organizuje 1. ročník súťaže o napopulárnejšie TIC na Slovensku. Online hlasovanie bude prebiehať v období od 20.6. do 31.8. 2019 a hlasovať môže každý, kto by rád podporil svoje obľúbené TIC. Hlasujte, podporte svoje obľúbené TIC a vyhrajte vecné ceny.

súťaž na stránke kamposlovensku.sk

zistiť viac o AiCES


 
Máte záujem
o zasielanie noviniek?

Zadajte vašu emailovú adresu a zaistite si tak aktuality zo Slovenska.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas bol započítaný. Ďakujeme.